Operationell leasing for små och stora företag
×
Detta kalkylverktyg med tillhörande databas ger dig som användare möjlighet att välja bland fler än 1 .500 bilar och över 75.000 olika totalkostnadskalkyler.
Totalkostnaden per bil beräknas med den s.k. ”Total Cost of Ownership” – metoden*, vilken ger en unik jämförbarhet mellan olika bilmärken och modeller. Alla kostnadskalkyler som tas fram med verktyget är också möjliga att direkt omvandla till giltiga offerter.
* Total Cost of Ownership är en beräkningsmodell som visar på den totala kostnaden för nyttjandet av en produkt med hänsyn tagen till hur länge och i vilken omfattning som produkten nyttjas.
Här räknar Du fram totalkostnaden för Din nya Leasingbil
Välj fabrikat:
Välj fordonstyp: